Pensioen

In 2022 heeft Sigedis samen met alle andere stakeholders actief bijgedragen aan een nieuw kader voor pensioencommunicatie in de tweede pijler.

De nieuwe wet voor meer transparantie in de tweede pijler streeft er naar om via kwaliteitsvolle informatie aan de burger een duidelijker inzicht te geven in het aanvullend pensioen dat hij later mag verwachten en alzo het vertrouwen in de tweede pijler te vergroten.

Pensioen
Unieke bezoekers per leeftijd & geslacht (in 2022)
Category Vrouw Nieuwe bezoekers Man Nieuwe bezoekers
18-19 604 585 1031 954
20-24 8534 6976 11227 8614
25-29 17231 12317 19677 12881
30-34 19362 13285 22934 14434
35-39 18411 12314 22329 13997
40-44 17005 11530 21244 13609
45-49 14703 10215 19469 12694
50-54 15423 10605 21729 13560
55-59 17875 11235 27102 14844
60-64 10477 6452 17881 9217
65 2350 1831 4676 3027
 

Loopbaan

In 2022 bezochten 331.278 mensen mycareer.be (Nieuw venster), een stijging van niet minder dan 27% in vergelijking met 2021. Ook het aantal nieuwe bezoekers steeg met 25% ten opzichte van vorig jaar, tot 215.181.

In totaal registreerden we 727.703 bezoeken.

Sinds de lancering in 2017 blijft de trend stijgen, met elk jaar meer bezoeken aan onze app.

Loopbaan
 

Identificatie

2022 was het eerste volledige jaar waarbij er enkel nog maar INSZ-nummers aangevraagd konden worden via BelgianIDpro.be (Nieuw venster).

In totaal vonden er 67.232 aanvragen plaats. Bij 32% van deze aanvragen kreeg de werkgever onmiddellijk zijn INSZ-nummer via de applicatie.

De top 5 landen waarvoor we een aanvraag voor een INSZ-nummer hebben ontvangen kan u raadplegen in de grafiek.

Identificatie