Aantal handmatige Dimona-aangiften

56.264 aangiften

In 2022 ontving de dienst identificatie 56.264 manueel te behandelen Dimona aangiftes van de RSZ. Deze dienden manueel behandeld te worden door de operatoren.

Identificatie voor 2de pijler pensioen (db2p)

5.087 identificaties

Voor de tweede pensioenpijler werden in 2022, 5.087 manuele identificaties doorgevoerd door ons team.

 

Aanvragen INSZ

2022 was het eerste volledige jaar waarbij er enkel nog maar INSZ-nummers aangevraagd konden worden via BelgianIDpro.be (Nieuw venster). In totaal vonden er 67.232 aanvragen plaats. Bij 32% van deze aanvragen kreeg de werkgever onmiddellijk zijn INSZ-nummer via de applicatie.

De top 5 landen waarvoor we een aanvraag voor een INSZ-nummer hebben ontvangen kan u raadplegen in de grafiek.

Secties 2022 Eindtotaal
Q1 Q2 Q3 Q4
Administratieve en ondersteunende diensten 2.896 4.030 4.270 3.907 15.103
Landbouw, bosbouw en visserij 1.729 1.945 2.350 2.022 12.395
Industrie 1.061 972 1.082 1.031 4.146
Bouwnijverheid 778 788 943 961 3.470
Groot- en detailhandel; reparative van auto’s en motorfietsen 610 806 864 701 2.981
Vervoer en opslag 700 516 747 533 2.496
Onderwijs 742 345 532 608 2.227
Informatie en communicatie 471 420 553 462 1.906

Type werkgevers

In 2022 hebben 6667 verschillende werkgevers/professionals een aanvraag voor een INSZ-nummer ingediend via belgianIDpro. De sectoren waarvan de meeste aanvragen kwamen zijn:

  1. Administratieve & ondersteunende diensten (meer dan 15.000 aanvragen). Dit zijn voornamelijk interimkantoren.
  2. Landbouw & visserij (bijna 12.500 aanvragen)
  3. Vrije beroepen (meer dan 8.000 aanvragen)

De andere sectoren hebben veel minder noden:

  1. Industrie (4.000)
  2. Bouwnijverheid (bijna 3.500)