Bezoeken platform

215.180 nieuwe bezoekers

een stijging van 25% vergeleken met 2021

Voltijds werk in 2022:

782.380 vrouwen

1.287.621 mannen hebben een voltijdse job (40% meer)

Aantal personen met ten minste 1 dag tewerkstelling. Voltijds is op het hele jaar gemeten, dus met ten minste 286 dagen VTE (regime 6) in 2022.
Geslacht Voltijds Aantal personen Gemiddeld inkomen uit arbeid
Vrouwe Nee 1.313.401
24.602,55
Ja 783.139
49.140,24
Man Nee 919.787
24.272,17
Ja 1.288.589
53.208,69
 

Werkdagen in 2022

Deze eerste grafiek toont de criteria die overeenkomen met de methodologie onderaan deze pagina.

Uit de M/V-verdeling blijkt dat het gemiddeld aantal vrouwen met een voltijdse baan veel lager ligt dan dat van mannen (40% minder).

Qua inkomen hebben mannen ook een hoger salaris, maar de kloof is veel kleiner, met ongeveer 8% minder voor vrouwen. De impact op het werkelijke inkomen uit arbeid naar geslacht kan worden verklaard door verschillende factoren, waaronder verschillen in het werkpatroon (voltijds/deeltijds), de gevolgen voor het loon van een loopbaanonderbreking (tijdens en na), het verschil in M/V-beloning voor hetzelfde regime en voor dezelfde functie, maar er zijn ook verschillen naargelang de sector van activiteit.

Er kan ook worden opgemerkt dat er min of meer hetzelfde percentage mannen en vrouwen werkt, maar dat vrouwen daarom vaker deeltijds werken.

Category Tewerkstelling als werknemer Tewerkstelling als werknemer + gelijkstelling Tewerkstelling als ambtenaar Tewerkstelling als ambtenaar + gelijkstelling Beide statuten tewerkstelling Beide statuten tewerkstelling + gelijkstelling
<20 0.4 0.4 0 0 0.4 0.5
20-29 2.4 2.9 0.1 0.1 2.5 3
30-39 6.3 8 0.5 0.6 6.8 8.6
40-49 10.4 13.5 1.4 1.5 11.9 15
50-59 14.8 19.8 2.5 2.6 17.3 22.4
60-65 16.4 23.5 4.7 5 21.2 28.5

Gemiddeld aantal samengedrukte jaren

Methoden: Samengedrukte jaren zijn het aantal jaren equivalent als de persoon fulltime had gewerkt. Bijvoorbeeld, 3 jaar in halftijds regime komt overeen met 1,5 samengedrukt jaar*.

Als we ons richten op het starten van een loopbaan, zien we dat in 2022 heel weinig burgers voor hun 20ste (gemiddeld minder dan een jaar werken voor hun 20ste) de arbeidsmarkt zijn binnengekomen. Tussen 20 en 29 jaar hebben mensen gemiddeld 3 jaren tewerkstelling als werknemer en/of ambtenaar + gelijkstelling.

De langste loopbaan tussen 60 en 65 jaar is 28,5 jaar met een loopbaan als werknemer en/of ambtenaar.

Het aandeel gelijkgestelde dagen (werkloosheid, ziekte, loopbaanonderbreking/tijdskrediet,...) neemt toe naarmate de leeftijdsgroepen vorderen. Het wordt verkregen door te kijken naar het verschil tussen de jaren (werk + geassimileerd) en de jaren van werk. Voor de leeftijdsgroep 20-29 jaar komt dit overeen met 0,5 jaar, of 16,67%. Dit aandeel van geassimileerde dagen neemt respectievelijk toe tot 20% (30-39 & 40-49 jaar), 22,77% (50-59 jaar) en 25,35% voor de leeftijdsgroep 60-65 jaar.

Aantal personen & gemiddeld inkomen naar geslacht & leeftijd
Leeftijd in 2022 Vrouwen Mannen Totaal
Personen Gemiddeld inkomen Personen Gemiddeld inkomen Personen Gemiddeld inkomen
< 20 6.804 8.425,93 14.615 11.639,59 21.419 10.618,74
20-29 387.324 24.502,31 438.713 27.220,27 826.037 25.945,83
30-39 556.012 32.040,06 570.357 38.161,32 1.126.369 35.139,67
40-49 518.090 38.063,49 526.507 45.756,65 1.044.597 41.941,07
50-59 480.733 39.014,2 504.651 50.563,48 985.384 44.929,01
60-65 147.577 33.600,11 153.533 48.222,03 301.110 41.055,68
 

Inkomen naar geslacht & leeftijd

Als we de M/V-inkomens in 2022 vergelijken, zien we dat de inkomens hoger blijven bij mannen in alle leeftijdscategorieën, maar vooral in de leeftijdsgroep 60-65 jaar waar de kloof meer dan 30% bedraagt. Bovendien neemt het aanzienlijk af in de jongere leeftijdscategorieën (11% verschil).

Kijken we naar het gemiddelde inkomen voor alle werkenden, dan bereiken de inkomens hun maximum tussen 50 en 59 jaar, maar deze evolutie is opnieuw veel minder sterk bij vrouwen (€24.502 voor vrouwen van 20-29 jaar en €39.014 voor vrouwen van 50-59 jaar tegen een inkomen van meer dan €50.000 voor mannen van 50-59 jaar gemiddeld). Dit betekent een inkomensstijging van gemiddeld meer dan 46% voor mannen tegen 37% voor vrouwen.

Category <20 20-29 30-99 40-49 50-59 60-65
14 0 0 0 0 0.28 2.49
15 0.19 0.01 0.03 0.03 0.69 3.71
16 0.5 0.04 0.24 0.26 1.81 6.67
17 0.87 0.1 0.56 0.64 3.06 8.63
18 7.87 0.71 2.4 5.33 8.85 11.88
19 90.57 17.72 14 9.77 12.54 12.09
20 0 13.92 9.87 9.57 11.04 9.72
21 0 14.2 10.4 10.48 10.34 8.69
22 0 13.73 10.34 10.68 9.18 7.05
23 0 13.6 10.68 9.85 7.56 5.47
24 0 10.84 9.05 7.5 5.59 3.77
25 0 7.09 6.77 5.16 3.78 2.5
26 0 4.04 4.94 3.47 2.49 1.7
27 0 2.19 3.83 2.58 1.64 1.07
28 0 1.25 3.07 2.18 1.29 0.88
29 0 0.56 2.67 1.99 1.11 0.8
30 0 0 2.45 1.88 1.02 0.75
31 0 0 2.01 1.75 0.96 0.66
32 0 0 1.66 1.65 0.9 0.6
33 0 0 1.39 1.55 0.89 0.54
34 0 0 1.13 1.44 0.9 0.45
35 0 0 0.88 1.37 0.9 0.43
36 0 0 0.66 1.31 0.91 0.4
37 0 0 0.46 1.28 0.9 0.39
38 0 0 0.33 1.21 0.85 0.44
39 0 0 0.17 1.17 0.85 0.45
40 0 0 0 1.17 0.86 0.44
41 0 0 0 1.03 0.82 0.46
42 0 0 0 0.87 0.8 0.44
43 0 0 0 0.74 0.78 0.45
44 0 0 0 0.64 0.75 0.45
45 0 0 0 0.5 0.7 0.45
46 0 0 0 0.38 0.68 0.47
47 0 0 0 0.27 0.66 0.45
48 0 0 0 0.18 0.62 0.47
49 0 0 0 0.09 0.58 0.45
50 0 0 0 0 0.55 0.44
51 0 0 0 0 0.47 0.38
52 0 0 0 0 0.38 0.35
53 0 0 0 0 0.3 0.32
54 0 0 0 0 0.24 0.29
55 0 0 0 0 0.17 0.25
56 0 0 0 0 0.13 0.23
57 0 0 0 0 0.08 0.21
58 0 0 0 0 0.05 0.19
59 0 0 0 0 0.02 0.17
60 0 0 0 0 0 0.15

Startleeftijd loopbaan

Als we meer in detail kijken naar de leeftijd van het begin van hun loopbaan, zien we dat meer dan 55% van de 30-39-jarigen gemiddeld tussen 19 en 23 jaar oud aan hun loopbaan zijn begonnen.

Ook wordt geconstateerd dat mensen tussen de 60 en 65 jaar in 2022 al op hun 14e zijn begonnen met werken, en 33% al voor haar 20ste aan het werk was. Voor de leeftijdsgroep 40-49 jaar is dit slechts 16%. De start van de loopbaan loopt dus vertraging op bij de nieuwe generaties, maar blijft bijna 85% onder de 25 jaar.

* Methodologie

Loopbaancijfers over personen die in 2022 tussen 14 en 65j oud waren, en een loopbaan als werknemer en/of ambtenaar hadden. Dagen zijn meegenomen vanaf de berekende leeftijd waarop de loopbaan is gestart. Voor werknemers is dit het eerste jaar met ten minste 30 dagen tewerkstelling + militaire dienst (geen studentenjobs). Voor ambtenaren is dit het eerste jaar met aangiftes (tewerkstelling en/of gelijkstelling). Zijn uigesloten: personen met 'speciale' loopbanen (stuur- en cabinepersoneel luchtvaart, zeevarenden, mijnwerkers); personen overgestapt naar een supranationale instelling; personen overleden vóór einde 2022; studentenjobs. Loopbaancijfers als zelfstandige zijn niet gekend bij Sigedis.

Opmerking: "Samengedrukte jaren" verwijst naar het aantal equivalente voltijdse jaren.

2022 Totaal
Unieke bezoekers 331 278
Aantal sessies 727 703
Nieuwe bezoekers 215 180
 

Evolutie in 2022 van de bezoeken op het platform

In 2022 bezochten 331.278 mensen mycareer.be (Nieuw venster), een stijging van niet minder dan 27% in vergelijking met 2021. Ook het aantal nieuwe bezoekers steeg met 25% ten opzichte van vorig jaar, tot 215.180.

In totaal registreerden we 727.703 bezoeken.

Sinds de lancering in 2017 blijft de trend stijgen, met elk jaar meer bezoeken aan onze app.

Bezoekersstatus gedurende hun hele loopbaan: b.v. enkel als werknemer of een combinatie van verschillende statuten (zelfstandig & werknemer,…)

Statut des visiteurs
Combinatie van statuten: aangezien een persoon tijdens zijn/haar loopbaan verschillen

Wie bezoekt het platform?

Onze bezoekers zijn voornamelijk mensen met een werknemersstatuut (98,34%), gevolgd door mensen met een gemengde loopbaan: met een periode van werk als werknemer en als zelfstandige (27,61%).

Unieke bezoekers per leeftijd & geslacht (in 2022)
Category Vrouw Nieuwe bezoekers Man Nieuwe bezoekers
18-19 604 585 1031 954
20-24 8534 6976 11227 8614
25-29 17231 12317 19677 12881
30-34 19362 13285 22934 14434
35-39 18411 12314 22329 13997
40-44 17005 11530 21244 13609
45-49 14703 10215 19469 12694
50-54 15423 10605 21729 13560
55-59 17875 11235 27102 14844
60-64 10477 6452 17881 9217
65 2350 1831 4676 3027

De leeftijdsgroepen die het meest geïnteresseerd zijn in hun carrièregegevens zijn 30-34-jarigen, gevolgd door 50-59-jarigen (met een meerderheid van mannen). Mycareer.be is daarom een platform dat in verschillende periodes van de carrière wordt gebruikt en van belang is voor alle werkende leeftijdsgroepen.

2022 Totaal
Nieuwe bestanden 13 407
Gesloten zaken 10 810
Openstaande zaken 1 146
 

Aantal verwerkte bestanden

Burgers kunnen via de app rechtstreeks vragen stellen over hun loopbaan. Ze hoeven niet langer contact op te nemen met verschillende instanties, omdat het formulier op mycareer.be de vraag rechtstreeks doorstuurt naar de bevoegde instantie.

In 2022 zien we een lichte daling van het aantal vragen dat burgers stellen via mycareer.be (Nieuw venster).

De applicatie wordt voortdurend verrijkt met nieuwe en meer gedetailleerde gegevens. Hierdoor vinden bezoekers steeds makkelijker de informatie die ze zoeken.

Laatste jaar
Category Nieuwe Afgesloten Openstaande
Ambtenaren 1141 840 105
Buitenland 969 709 69
Inactiviteit of ander 2689 2076 254
Onbekend door aan... 861 651 76
Politieke mandaten 32 25 5
Werknemers 7195 5979 619
Zelfstandigen 520 530 18
Gemiddelden over de laatste 4 jaar
Category Nieuwe Afgesloten Openstaande
Ambtenaren 1653.25 1252.25 111.28
Buitenland 294.75 199.75 16.1
Inactiviteit of ander 4408 3786.5 364.56
Onbekend door aan... 1478 1222 124.97
Politieke mandaten 19.75 15.25 1.37
Werknemers 8711.75 7806.25 512.14
Zelfstandigen 510.75 469.25 14.27

Soorten verwerkte bestanden

De gestelde vragen hebben voornamelijk betrekking op loon- en arbeidsgegevens; ontbrekende gegevens, correcties of verzoeken om opheldering over de geraadpleegde loopbaan.