Toegankelijkheids­verklaring

Sigedis streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad (Nieuw venster).

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de kerncijfers.sigedis (Nieuw venster)- website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI (.pdf-Nieuw venster).

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (pdf, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Er is op het ogenblik geen alternatief voor de beschreven fouten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

  • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
  • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
  • Manuele testen
  • Het auditrapport

De audit gebeurde op 23/01/2024

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 06/07/2023

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 26/01/2024

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Gebruik het contactformulier op de website van Sigedis (Nieuw venster).

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.